Όροι & Προϋποθέσεις

Νομικά θέματα
Η παρούσα πολιτική περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιγράφει το χειρισμό της MTN και των θυγατρικών της (στο εξής «MTN») αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που έχουν συλλεχθεί σε σχέση με τις δραστηριότητές τους στην ιστοσελίδα της MTN ή σε σχέση με ολόκληρη την ιστοσελίδα της MTN που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική περί Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής («ιστοσελίδα της MTN») και όλες τις υπηρεσίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα της MTN (εκτός και αν σημειώνεται διαφορετικά, στο εξής «Υπηρεσίες της MTN»). Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής δεν ισχύει αναφορικά με πρακτικές εταιρειών ή ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στην MTN ή που δεν ελέγχονται από την MTN.


ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Κατά τη λειτουργία των Υπηρεσιών της MTN πιθανόν να συλλέξουμε δύο είδη πληροφοριών που αφορούν τους χρήστες μας: Προσωπικά και Μη-Προσωπικά Δεδομένα.

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επιλέξετε να μας τα παρέχετε κατά την εγγραφή σας σε Υπηρεσία της MTN, π.χ. όταν επιλέξετε να γίνετε συνδρομητής στην MTN, όταν συμμετέχετε σε διαφημιστική προώθηση της MTN, ή όταν επιλέξετε να λαμβάνετε ενημερωτικές επιστολές από την MTN. Όταν επικοινωνείτε με κάποιον από τους λειτουργούς εξυπηρέτησης μας πιθανόν να κρατήσουμε αρχείο της αλληλογραφίας αυτής για τον καλύτερο χειρισμό του ζητήματος. Επίσης ενδέχεται να λάβουμε Προσωπικά Δεδομένα από επιχειρηματικούς μας συνεργάτες ή άλλα τρίτα μέρη, δεδομένου ότι μας επιβεβαιώσουν ότι έχουν εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή σας για να μας κοινοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές.

Επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, τίτλος, επαγγελματική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ή τηλέφωνο μίας εταιρείας ή κάποιου επιχειρηματία ή εργαζομένου σε οργανισμό δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.
«Μη προσωπικά δεδομένα» είναι ανώνυμες πληροφορίες όπως π.χ. IP Address (Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου), τον τομέα που έχετε χρησιμοποιήσει για πρόσβαση σε Υπηρεσία της MTN, το είδος και εκδοχή του προγράμματος περιήγησης ή συστήματος που πιθανόν χρησιμοποιείτε και την ιστοσελίδα από την οποία εισήλθατε και που πρόκειται να επισκεφθείτε μετά. Γενικές πληροφορίες, όπως δημογραφικές στατιστικές των χρηστών μας, (π.χ. μέσος όρος ηλικίας ή γεωγραφική κατανομή των χρηστών μας) αριθμός επισκεπτών και μέσος όρος χρόνου που έχει καταναλωθεί σε Υπηρεσία της MTN, θεωρούνται «μη προσωπικά δεδομένα».


ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προσωπικά δεδομένα πιθανόν να χρησιμοποιηθούν για τους εξής σκοπούς:

Για να σας παρέχουμε Υπηρεσίες της MTN, πληροφορίες που μας έχετε ζητήσει καθώς και την ιστοσελίδα της MTN. Πιθανόν να χρησιμοποιήσουμε από καιρού εις καιρόν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές, βελτιώσεις ή για να σας αποστείλουμε παρόμοιες ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της MTN.
Εάν μας έχετε ειδοποιήσει ότι ενδιαφέρεστε να λαμβάνετε προσφορές ή πληροφορίες από την MTN ή από συγκεκριμένους χορηγούς ή διαφημιστές μας, η MTN πιθανόν να σας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υλικό σχετικό με προϊόντα ή υπηρεσίες, τα οποία πιστεύουμε ότι σας ενδιαφέρουν. Αν οποιανδήποτε στιγμή θα θέλατε να τερματίσετε τη συνδρομή σας ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν συμμετέχετε σε διαγωνισμό ή προώθηση (promotion) που προσφέρεται στην ιστοσελίδα της MTN πιθανόν, σύμφωνα με τους κανονισμούς της προώθησης, να χρησιμοποιήσουμε το όνομα σας και συγκεκριμένες άλλες πληροφορίες για τη διεξαγωγή της προώθησης, όπως επαφές, ανακοινώσεις και προώθηση των νικητών.
Η MTN πιθανόν να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα αν έχει εύλογους λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες είναι χρήσιμες κατά τη διερεύνηση παραβίασης ομοσπονδιακού, επαρχιακού ή ξένου νόμου ώστε να προστατεύσει ή υπερασπίσει έννομο συμφέρον.


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεν πωλούμε ή ενοικιάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε κανέναν.
Θα αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη μόνο κάτω από τις εξής περιστάσεις:
Εάν μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων για καθορισμένο σκοπό.
Σε τρίτα μέρη τα οποία ενεργούν για λογαριασμό μας, ως αντιπρόσωποί μας, προμηθευτές ή παροχείς υπηρεσιών, ώστε να διευκολύνουμε την αποτελεσματική παροχή Υπηρεσιών της MTN. Τα εν λόγω τρίτα μέρη ενεργούν σύμφωνα με αυστηρούς συμβατικούς ελέγχους, σύμφωνα με τους οποίους είναι υποχρεωμένα να διατηρούν την εμπιστευτικότητα όλων των Προσωπικών Δεδομένων και να χρησιμοποιούν τέτοια δεδομένα μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών της ΜΤΝ.
Όπως καθορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν για κάποια Υπηρεσία της MTN, για τη διευκόλυνση της παροχής της συγκεκριμένης Υπηρεσίας της MTN όπως π.χ. για την διεκπεραίωση νομικών ζητημάτων.
Ως ορίζεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένου και δικαστικού διατάγματος, θεσμού ή σώματος με δικαιοδοσία ή εξουσία να επιβάλει την αποκάλυψη πληροφοριών ή ώστε να προστατεύσει ή υπερασπιστεί κάποιο έννομο συμφέρον.
Σε σχέση με την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση της MTN, κοινοπραξία ή συγχώνευση με κάποιαν άλλη οντότητα, την πώληση όλου ή σημαντικού μέρους του ενεργητικού της ΜΤΝ, νοουμένου ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που αποκαλύπτονται εξακολουθούν να παρέχονται για χρήση η οποία επιτρέπεται δυνάμει της παρούσας Πολιτικής περί Προστασίας Προσωπικής Ζωής από την οντότητα που θα αποκτήσει τις πληροφορίες.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κάποια Υπηρεσία της MTN ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους, οι οποίοι παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες. Ενώ προσπαθούμε να παρέχουμε συνδέσεις μόνο με ιστοσελίδες και υπηρεσίες που παρέχουν ανάλογα ψηλά επίπεδα και σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, παρακαλούμε όπως έχετε κατανόηση για το γεγονός ότι δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής που διέπονται από άλλες εταιρείες ή ιστοσελίδες. Η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ισχύει μόνο για τις Υπηρεσίες της MTN που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί για μας σημαντικό ζήτημα. Η MTN λαμβάνει τεχνικά, συμβατικά, διοικητικά μέτρα και μέτρα φυσικής ασφαλείας ώστε να προστατέψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα που μας παρέχετε. Δίνουμε οδηγίες στους εργαζομένους μας οι οποίοι έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα, όπως αυτά χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με τις αρχές που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των νόμων που εφαρμόζονται σε κάθε επιχείρηση.

Σε συγκεκριμένους τομείς, όπως π.χ. της παροχής των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την προστασία της ασφάλειας των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης χρησιμοποιώντας την πρότυπη κρυπτογραφική τεχνολογία Secure Sockets Layer (SSL).
Μπορείτε επίσης να συμβάλετε στην προστασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για παράδειγμα μην αποκαλύπτετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασης σας, αφού αυτός χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο Λογαριασμό σας ή στα Στοιχεία Εγγραφής σας. Επίσης πρέπει να θυμάστε να αποσυνδέεστε από το λογαριασμό σας και να κλείνετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης όταν τελειώσετε με τη χρήση Υπηρεσίας της MTN ή κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο, ούτως ώστε άτομα που θα χρησιμοποιήσουν τον ίδιο υπολογιστή να μην έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Η MTN από καιρού εις καιρόν ίσως να τροποποιεί την Πολιτική περί Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής όταν προστίθενται νέες Υπηρεσίες ή όταν τροποποιούνται οι υφιστάμενες. Οι τροποποιήσεις αυτές τίθενται σε εφαρμογή αφού σχετική ειδοποίηση τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα της MTN. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε τακτικά την Πολιτική περί Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής για τυχόν ενημερώσεις, ελέγχοντας την ημερομηνία στην επιλογή «Τελευταία Ενημέρωση» στο πάνω μέρος της παρούσας.


ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Διαδικασίες προστασίας της ιδιωτικής ζωής που αφορούν συγκεκριμένη Υπηρεσία της MTN βρίσκονται στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένης Υπηρεσίας ή σε επιπρόσθετους όρους που αναφέρονται στη συγκεκριμένη Υπηρεσία. Οι διαδικασίες αυτές είναι συμπληρωματικές της παρούσας Πολιτικής, και παρέχονται στο χρήστη σε συγκεκριμένο τόπο, όπου αυτές είναι πιο χρήσιμες.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ/ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Η MTN σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση, να ενημερώνετε, διορθώνετε ή διαγράφετε οποιαδήποτε στοιχεία λογαριασμού ή εγγραφής που μας έχετε παρέχει οποιανδήποτε στιγμή, πηγαίνοντας στην κατάλληλη σελίδα στο τμήμα Λογαριασμού ή Εγγραφής της σχετικής Υπηρεσίας της MTN και αλλάζοντας ή διαγράφοντας τα στοιχεία που επιθυμείτε.
Αν ο χρήστης δεν είναι βέβαιος κατά πόσο η MTN διατηρεί αρχείο με τα Προσωπικά του Δεδομένα και θα ήθελε να το εξακριβώσει, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει μαζί μας, υποδεικνύοντας όλες τις ηλεκτρονικές του διευθύνσεις που πιθανόν να μας έχει παρέχει.
Αν οποιανδήποτε στιγμή αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο έχετε εγγραφεί, μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή για τέτοιο υλικό, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στο τέλος κάθε ηλεκτρονικής επιστολής.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΜΤΝ.


Εισαγωγή
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της MTN Cyprus Ltd (στο εξής «ΜΤΝ»). Η χρήση της ιστοσελίδας της ΜΤΝ συνεπάγεται ανεπιφύλακτη και χωρίς περιορισμούς αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και επιπρόσθετων ή εναλλακτικών όρων, προϋποθέσεων, κανονισμών και πολιτικών που εμφανίζονται σε ή στους οποίους οδηγείται ο χρήστης σε σχέση με οποιανδήποτε ιστοσελίδα ή Υπηρεσία της ΜΤΝ, τους οποίους δύναται να τροποποιήσει η ΜΤΝ από καιρού εις καιρόν εξασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια (στο εξής «Όροι και Προϋποθέσεις»). Αν δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, δεν δύναστε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα της ΜΤΝ ή οποιανδήποτε Υπηρεσία στην ιστοσελίδα της ΜΤΝ.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η MTN εξασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, επιφυλάσσει το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει τμήματα των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε τακτικά για τυχόν αλλαγές. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας της MTN μετά την τοποθέτηση αλλαγών στους Όρους και Προϋποθέσεις συνεπάγεται την αποδοχή των αλλαγών αυτών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε την Πολιτική μας περί Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής για να πληροφορηθείτε για τη μέθοδο με την οποία η MTN συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει τα δεδομένα του κάθε χρήστη σε σχέση με την ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της MTN.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ και ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Συγκεκριμένες Υπηρεσίες και σχετικές πτυχές που παρέχονται στην ιστοσελίδα της MTN πιθανόν να χρήζουν εγγραφής ή συνδρομής. Εάν ο χρήστης επιλέξει να εγγραφεί ή να γίνει συνδρομητής σε οποιανδήποτε Υπηρεσία ή σχετικές πτυχές της, αποδέχεται να παρέχει ακριβή και επίκαιρα προσωπικά δεδομένα, όπως ορίζει η σχετική διαδικασία για εγγραφή ή συνδρομή, και να ενημερώνει έγκαιρα τα δεδομένα αυτά, ώστε να είναι ακριβή και ολοκληρωμένα.
Ο χρήστης αποδέχεται ότι φέρει ευθύνη για: (α) την τήρηση της εμπιστευτικότητας οποιωνδήποτε κωδικών πρόσβασης ή άλλων αναγνωριστικών λογαριασμού, τους οποίους επιλέγει ή του ανατίθενται ως αποτέλεσμα της εγγραφής ή συνδρομής στην ιστοσελίδα της MTN και (β) όλες τις δραστηριότητες που διενεργούνται κάτω από τον κωδικό πρόσβασης ή λογαριασμό του. Επίσης ο χρήστης αποδέχεται ότι θα ειδοποιεί την MTN σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού του. Η MTN δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση, άμεσα ή έμμεσα, με οποιονδήποτε τρόπο, για ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκαλείται ως αποτέλεσμα, ή σε σχέση με την παράλειψή του χρήστη να συμμορφωθεί με την παράγραφο αυτή.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
Όλο το υλικό, οι πληροφορίες και το περιεχόμενο (στο εξής «Περιεχόμενο») που παρέχονται στην ιστοσελίδα της MTN, όπως και η επιλογή του τρόπου παρουσίασης του Περιεχομένου, καθώς και οι Υπηρεσίες είναι Πνευματική Ιδιοκτησία 2004 της MTN Cyprus Ltd., των συνεργατών της ή των δικαιοπαρόχων της. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Το Περιεχόμενο προστατεύεται από το Κυπριακό και Διεθνές Δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και από διατάξεις συνθηκών. Η MTN παρέχει περιορισμένη, μη-αποκλειστική, μη-μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης και παρουσίασης στον υπολογιστή ή σε άλλες συσκευές ηλεκτρονικής πρόσβασης, του Περιεχομένου και Υπηρεσιών για προσωπική και μη-εμπορική χρήση μόνο, νοουμένου ότι το περιεχόμενο δεν θα τροποποιηθεί και θα τηρηθούν όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ενδείξεις ιδιοκτησίας. Εκτός και αν οριστεί διαφορετικά, ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα αναπαράγει, δημιουργεί παράγωγα έργα, αναμεταδίδει, διανέμει, πωλεί, δημοσιεύει, ανακοινώνει, εκπέμπει ή με άλλο τρόπο διαθέτει Περιεχόμενο το οποίο έχει αποκτήσει από την ιστοσελίδα της MTN, ή οποιανδήποτε από τις Υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένης της, χωρίς περιορισμό, αποθήκευσης σε κρυφή μνήμη ή επεξεργασίας ή άλλων μέσων, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου ιδιοκτήτη πνευματικών δικαιωμάτων του Περιεχομένου.


ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Η MTN και όλα τα σχετικά σχέδια και λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της MTN Cyprus Ltd και/ή της MTN Group Limited. Όλες οι άλλες επωνυμίες και λογότυπα προϊόντων και εταιρειών που χρησιμοποιούνται ή αναφέρονται στην ιστοσελίδα της MTN ή σε οποιανδήποτε Υπηρεσία της, πιθανόν να είναι εμπορικά σήματα ή εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα τρίτων ιδιοκτητών. Η χρήση των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της MTN ή στις Υπηρεσίες της χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται αυστηρά.


ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ
Σε αντάλλαγμα της διαθεσιμότητας και της χρήσης σας της ιστοσελίδας της MTN και των Υπηρεσιών της, ο χρήστης αποδέχεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κατά τη χρήση ιστοσελίδας της MTN και των Υπηρεσιών της. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η MTN δύναται να διερευνήσει νομικές παραβιάσεις και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές αρχές για ποινική δίωξη ατόμων που διαπράττουν τέτοιες παραβιάσεις. Επιπρόσθετα, ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα ανακοινώνει, μεταδίδει, συνδέει ή άλλως πως διανέμει υλικό, πληροφορίες ή περιεχόμενο, τα οποία αποτελούν, συνιστούν ή ενθαρρύνουν συμπεριφορά που ενδέχεται να οδηγεί σε ποινικό αδίκημα ή από την οποία να προκύπτει αστική ευθύνη, ή άλλως πως χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα της MTN ή τις Υπηρεσίες της με τρόπο αντίθετο προς το νόμο ή που να εξυπηρετεί τον περιορισμό ή την παρεμπόδιση άλλου χρήστη από τη χρήση της ιστοσελίδας της MTN ή των Υπηρεσιών ή του Διαδικτύου.
Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα ανακοινώνει, μεταδίδει, συνδέει ή άλλως πως διανέμει πληροφορίες, υλικό ή περιεχόμενο με οποιονδήποτε ακατάλληλο, δυσφημιστικό, αισχρό, άσεμνο ή παράνομο υλικό ή πληροφορίες.
Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα ανακοινώνει, μεταδίδει, συνδέει ή άλλως πως διανέμει πληροφορίες, υλικό ή περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου λογισμικού για μεγαλύτερη ασφάλεια) τα οποία περιέχουν ιούς, ακυρωτικά μηνύματα (cancelbot), δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, ή άλλα επιβλαβή ή επιζήμια συστατικά.


FORUM ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η φόρτωση περιεχομένου σε chat room ή forum (στο εξής τα “forum”) που διατίθενται στην ιστοσελίδα της MTN ή η άλλως πως υποβολή περιεχομένου στην ιστοσελίδα της MTN μέσα από άλλη Υπηρεσία Παροχής Περιεχομένου, αυτόματα χορηγεί (ή εγγυείται ότι ο ιδιοκτήτης του εν λόγω περιεχομένου ρητά χορηγεί) στην MTN διεθνή, συνεχή, απαλλαγμένα από τέλη, αμετάκλητα και μη αποκλειστικά δικαιώματα καθώς και άδεια για χρήση, αντιγραφή, υιοθέτηση, μετάδοση, επικοινωνία, δημόσια παρουσίαση και διεξαγωγή, διανομή και δημιουργία και συλλογή παράγωγων έργων από υλικό που έχει υποβληθεί, για περιορισμένους σκοπούς δημοσίευσης και προώθησης τέτοιου περιεχομένου σε σχέση με το forum ή άλλη Υπηρεσία μέσα από την οποία υποβλήθηκε ή χορηγήθηκε το περιεχόμενο. Τέτοια άδεια θα ισχύει με σεβασμό προς κάθε μορφή, μέσο ή τεχνολογία που είναι σήμερα γνωστή ή που θα αναπτυχθεί αργότερα. Επιπρόσθετα ο χρήστης εγγυείται ότι παραιτείται από όλα τα «ηθικά δικαιώματα» του εν λόγω περιεχομένου.
Όταν συμμετέχετε σε ένα forum, ποτέ μην θεωρήσετε ότι οι άλλοι συμμετέχοντες είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι, ότι γνωρίζουν αυτά που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν, ή ότι έχουν σχέση με αυτούς που ισχυρίζονται ότι έχουν σχέση. Η MTN δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας και δεν φέρει ευθύνη για την εμπιστοσύνη που δόθηκε ή για τις αποφάσεις που πάρθηκαν με βάση την πληροφορία αυτή. Όταν χρησιμοποιείτε ένα forum δεν δύναστε να τοποθετήσετε, μεταδώσετε, συνδέσετε ή άλλως πως διανέμετε πληροφορίες, υλικό ή περιεχόμενο που γενικά δεν σχετίζεται με το καθορισμένο θέμα του συγκεκριμένου forum. Η χρήση του forum για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται αυστηρά. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η MTN επιφυλάσσει το δικαίωμα να αρνηθεί να τοποθετήσει ή αφαιρέσει πληροφορίες ή περιεχόμενο εν όλω ή εν μέρει, τα οποία κατά τη διακριτική της ευχέρεια θεωρεί ότι είναι απαράδεκτα, ανεπιθύμητα ή παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ: (Α) Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ MTN ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ» ΚΑΙ ΟΤΙ Η MTN ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ») ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΙ (Β) Η ΜΤΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ MTN ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ, ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ, ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΝΘΑΣΤΑ Ή ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ.


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Η ιστοσελίδα της MTN ενδέχεται να διαθέσει συγκεκριμένες πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη σε σχέση με διάφορα επαγγελματικά πεδία, όπως χωρίς περιορισμό, θέματα που αφορούν την ιατρική και την υγεία, γυμναστική, νομικά, λογιστική, οικονομικά και επενδύσεις («Επαγγελματικές Πληροφορίες»). Οι Επαγγελματικές Πληροφορίες παρέχονται για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς και μόνο, και δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως εισηγήσεις για συγκεκριμένες θεραπείες, προϊόντα ή σχέδια δράσης. Η χρήση της ιστοσελίδας της MTN δεν αντικαθιστά τις συμβουλές επαγγελματιών γιατρών, νομικών, οικονομολόγων ή άλλων. Επιπρόσθετα, ενώ οι Επαγγελματικές Πληροφορίες ενημερώνονται τακτικά, τέτοιου είδους πληροφορίες αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς, έτσι κάποιες από αυτές ενδέχεται να μην είναι επίκαιρες. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες που σχετίζονται με τη χρήση, ή με την αξιοπιστία των Επαγγελματικών Πληροφοριών. Επίσης ο χρήστης αποδέχεται ότι η MTN συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών της, δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση άμεσα ή έμμεσα για καμία απώλεια ή ζημιά που προκαλείται ως αποτέλεσμα, ή σε σχέση με τη χρήση, ή αξιοπιστία των Επαγγελματικών Πληροφοριών.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων γεγονότων, γνωμών, απόψεων, εισηγήσεων, περιγραφών, αναφορών, προϊόντων ή μετοχών) που διαθέτει η MTN μέσα από την ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες της: (α) διατίθεται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης (β) δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ή να ερμηνευτεί ως προσφορά προς πώληση, πρόσκληση για αγορά, ή πρόταση, εισήγηση ή χορηγία οντότητας ή ασφάλειας της MTN και (γ) δεν αντικατοπτρίζει οπωσδήποτε τις απόψεις ή την πολιτική της MTN, συμπεριλαμβανομένου του εκδότη, των συμβαλλομένων, του προσωπικού και των διαφημιστών της ιστοσελίδας της MTN. O χρήστης γνωρίζει και συμφωνεί ότι οποιοδήποτε αίτημα για πληροφορίες εκ μέρους του είναι αυτόκλητο και δεν θα αποτελέσει ή ερμηνευτεί ως επενδυτική συμβουλή από την MTN. Ο χρήστης θα εφαρμόσει τη δική του κρίση όταν χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο, χωρίς περιορισμό, ή τις πληροφορίες που περιέχει ως βάση για συμπέρασμα. Ο χρήστης φέρει ευθύνη για τις επενδυτικές του έρευνες και αποφάσεις. ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ. Η MTN ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ Ή ΕΓΓΥΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, Ή ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΚΕΡΔΟΣ Ή ΠΙΘΑΝΗ ΑΞΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΠΗΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
Ο χρήστης γνωρίζει ότι η MTN ή οι συνεργάτες της ενδέχεται να επενδύσουν ή άλλως πως να διατηρήσουν συμφέροντα σε οντότητες που αναφέρονται σε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή Περιεχόμενο τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας της MTN. Οι γνώμες και απόψεις που εκφράζονται στην ιστοσελίδα της MTN δεν στοχεύουν να αποτελέσουν περιγραφή μετοχών που αγοράστηκαν, πωλήθηκαν ή αποκτήθηκαν εκ μέρους της MTN ή ένδειξη εκ μέρους της MTN για πρόθεσή της να αγοράσει, πωλήσει, ή αποκτήσει μετοχές.


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Οποιεσδήποτε και όλες οι εικόνες, ήχοι, ηχητικά εφέ, ηχογραφήσεις, μουσικά κομμάτια, παραστάσεις, γραφικά, βίντεο, κινηματογραφικές παραγωγές, οπτικοακουστικά έργα και άλλα έργα («Πολυμεσικό Περιεχόμενο») που εντοπίζονται μέσα από τις υπηρεσίες αναζήτησης της ιστοσελίδας της MTN προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και/ή άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η MTN δεν έχει το δικαίωμα να σας εξουσιοδοτήσει να αναπαράγετε, διανέμετε, απεικονίσετε δημόσια, παρουσιάσετε δημόσια, ανακοινώσετε ή παράγετε έργα από οποιαδήποτε αρχεία που περιέχουν Πολυμεσικό Περιεχόμενο. Όπου τα αποτελέσματα αναζήτησης σας συνδέουν με ιστοσελίδες εκτός της ιστοσελίδας της MTN, όλο το Πολυμεσικό Περιεχόμενο που περιέχεται σε τέτοιες ιστοσελίδες ανήκει και εξυπηρετείται από οντότητες εκτός της MTN. Η MTN σας παρέχει το URL ή ηλεκτρονική διεύθυνση του Πολυμεσικού Περιεχομένου και η πληροφορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπιστεί ο εξυπηρετητής (server) του Πολυμεσικού Περιεχόμενου. Αν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε Πολυμεσικό Περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση μέσω των υπηρεσιών αναζήτησης της ιστοσελίδας της MTN για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εισηγούμαστε όπως επικοινωνήσετε με τον εξυπηρετητή και/ή ιδιοκτήτη του Πολυμεσικού Περιεχόμενου για παροχή άδειας χρήσης του Πολυμεσικού Περιεχομένου.


ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Ο χρήστης γνωρίζει ότι η MTN δεν υποχρεούται να επιβλέπει την ιστοσελίδα της ή οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι προσβάσιμο μέσα από την ιστοσελίδα της MTN ή των υπηρεσιών της. Όμως ο χρήστης αποδέχεται ότι η MTN έχει το δικαίωμα να επιβλέπει την ιστοσελίδα της ηλεκτρονικά από καιρού εις καιρόν και να αποκαλύπτει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να ικανοποιήσει οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό ή άλλο κυβερνητικό αίτημα, για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών της ή για να προστατεύσει τον εαυτό της ή τους χρήστες της σύμφωνα με την πολιτική της περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η MTN επιφυλάσσει το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια να προσθέσει, αφαιρέσει, τροποποιήσει ή άλλως πως αλλάξει οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων εν όλω ή εν μέρει οποιανδήποτε στιγμή. Εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα, οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ μόλις τοποθετηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της MTN για τις εν λόγω αλλαγές. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε τακτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις για αλλαγές ελέγχοντας την ημερομηνία της «Τελευταίας Ενημέρωσης» στο πάνω μέρος της παρούσας. Αν θεωρείτε οποιαδήποτε αλλαγή ως απαράδεκτη τότε πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας της MTN και των Υπηρεσιών της. Η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας της MTN και των Υπηρεσιών της μετά από την ανακοίνωση των αλλαγών αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών. Επίσης η MTN επιφυλάσσει το δικαίωμα να αλλάξει, τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς επίσης και τις Υπηρεσίες και Περιεχόμενο από καιρού εις καιρόν χωρίς προειδοποίηση ή υποχρέωση και για οποιονδήποτε λόγο.


DOWNLOAD ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ SHAREWARE
Ορισμένοι δικτυακοί τόποι της MTN επιτρέπουν στους χρήστες να φορτώσουν εφαρμογές λογισμικών ή άλλες μορφές Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων αρχείων, εικόνων και/ή δεδομένων που είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα (στο εξής «Λογισμικό»). Το Λογισμικό διατίθεται στο χρήστη από την MTN ή τρίτα μέρη σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που διατίθενται στο χρήστη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης του Λογισμικού. Επιπρόσθετα ο χρήστης αποδέχεται ότι έχει την άδεια χρήσης του Λογισμικού από την MTN ή τρίτα μέρη για προσωπική του και μη-εμπορική χρήση μόνο, νοουμένου ότι δεν θα τροποποιήσει το Λογισμικό και ότι θα τηρήσει όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες ενδείξεις ιδιοκτησίας και ότι η MTN ή τα καθορισμένα τρίτα μέρη διατηρούν ολόκληρο και ακριβή τον τίτλο του λογισμικού και τα πνευματικά δικαιώματά που εμπεριέχει. Ο χρήστης δεν δύναται να αναδιανέμει, πωλεί, να διεξάγει αντίστροφη μηχανική, αποσυναρμολογεί, ή με άλλο τρόπο επιχειρεί την εύρεση του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού. Ο χρήστης συμφωνεί ότι είναι δική του ευθύνη η αναθεώρηση και αξιολόγηση του Λογισμικού και των σχετικών του όρων και προϋποθέσεων και ότι φέρει την απόλυτη ευθύνη σε σχέση με τη χρήση του λογισμικού. Ο χρήστης περαιτέρω αποδέχεται ότι η MTN και οι προμηθευτές της δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, υποχρέωση, άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκαλείται ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με τη χρήση ή με την εμπιστοσύνη που δείξατε στο λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας του λογισμικού να ικανοποιήσει τις ανάγκες, επίπεδα, προσδοκίες και προδιαγραφές σας.


ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ MTN

Παρακαλούμε όπως κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο είστε διακριτικοί. Παρακαλούμε σημειώστε ότι συγκεκριμένοι σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα της MTN πιθανόν να σας μεταφέρουν σε άλλες ιστοσελίδες. Η MTN παραπέμπει στους συνδέσμους αυτούς μόνο για σκοπούς διευκόλυνσης και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η MTN εγκρίνει το περιεχόμενό τους. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν βρίσκονται απαραίτητα υπό τον έλεγχο της MTN. Εάν ο χρήστης αποφασίσει να επισκεφτεί οποιανδήποτε από τις ιστοσελίδες αυτές, το πράττει με δική του ευθύνη και είναι ευθύνη του χρήστη να λάβει όλα τα προστατευτικά μέτρα για να προστατευτεί από ιούς ή άλλα καταστρεπτικά στοιχεία. Η MTN δεν φέρει ευθύνη και δεν παρέχει εγγύηση σχετικά με και δεν αποδέχεται τις ιστοσελίδες ή πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που εμφανίζονται σ’ αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται επίσης ότι η MTN δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση για την ακρίβεια, σχετικότητα, συμμόρφωση με τα πνευματικά δικαιώματα, νομιμότητα ή ευπρέπεια του υλικού που περιέχεται σε οποιανδήποτε ιστοσελίδα η οποία συνδέεται μέσω της ιστοσελίδας της MTN.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι η αλληλογραφία ή οι εμπορικές συναλλαγές με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εμπόρων ή διαφημιστών, οι οποίοι μπορούν να ανευρεθούν στην ιστοσελίδα της MTN ή μέσω των Υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών και διανομών σχετικών αγαθών και υπηρεσιών καθώς και άλλοι όροι, προϋποθέσεις, παραστάσεις και εγγυήσεις που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές διεξάγονται μόνο μεταξύ του χρήστη και των τρίτων μερών. Η MTN δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε χρεώσεις του λογαριασμού που γίνονται σε βάρος του χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου χρήστη σαν αποτέλεσμα αγορών ή άλλων συναλλαγών. Περαιτέρω, ο χρήστης φέρει απόλυτη ευθύνη για τη συμμόρφωσή του με όλους τους ισχύοντες νόμους σε σχέση με τέτοιες συναλλαγές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η MTN δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιανδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκαλείται σαν αποτέλεσμα ή σε σχέση με τέτοιες συναλλαγές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ/Ή ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
Η MTN βελτιώνει συνεχώς τις ιστοσελίδες και Υπηρεσίες της και αναπτύσσει νέα χαρακτηριστικά. Εάν έχετε ιδέες και/ή εισηγήσεις σχετικά με βελτιώσεις ή προσθήκες, θα θέλαμε να τις ακούσουμε, όμως οποιαδήποτε υποβολή θα πρέπει να υπόκειται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ/Ή ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Ή ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ MTN ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ή ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΚΑΙ/Ή ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ή ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΚΑΙ/Ή ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ή ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ MTN ΟΤΙ Η ΙΔΕΑ ΚΑΙ/Ή ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ή ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ Η MTN ΜΠΟΡΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΚΑΙΉ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Ή ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗ Ή ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ.


ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο χρήστης αποδέχεται να υπερασπίζει, προστατεύει και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την MTN, τους συνεργάτες και δικαιοπαρόχους της και κάθε στελέχη, διευθυντές, εργαζομένους και αντιπροσώπους της συμπεριλαμβανομένων και τρίτων μερών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της MTN, από οποιεσδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ενέργειες ή αιτήματα, συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό ευλόγων νομικών και λογιστικών εξόδων, που προκύπτουν ως αποτέλεσμα από και σχετίζονται με: (α) την παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, (β) την πρόσβαση στην ή χρήση της ιστοσελίδας της MTN, των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου της, (γ) τη χρήση ή ευπιστία ή δημοσίευση ή επικοινωνία ή διανομή οποιουδήποτε πράγματος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της MTN ή των Υπηρεσιών της. Ο χρήστης θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να συνεργαστεί με την MTN για την υπεράσπιση οποιασδήποτε απαίτησης. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να αναλάβουμε, με δική μας επιβάρυνση, την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος που άλλως πως υπόκειται σε αποζημίωση εκ μέρους του χρήστη.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΜΤΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ, ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ, ΠΕΛΑΤΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η MTN ΕΤΥΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ή ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ (Α) ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ MTN, Ή (Β) ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ (Γ) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ MTN Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ.
Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι η MTN έχει εισέλθει στη συμφωνία αυτή και έχει διαθέσει και θα διαθέσει στην ιστοσελίδα της, περιεχόμενο και υπηρεσίες στους χρήστες της, βασιζόμενη στους περιορισμούς και εξαιρέσεις ευθύνης και απαλλαγές που περιέχονται στην παρούσα και ότι τα πιο πάνω διαμορφώνουν μία απαραίτητη βάση για τη συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της MTN. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι οι περιορισμοί και εξαιρέσεις ευθύνης και οι απαλλαγές που περιέχονται στην παρούσα θα επιβιώσουν και θα συνεχίζουν να ισχύουν σε περίπτωση που προκύψει βασική παραβίαση ή παραβιάσεις, ή αποτυχία του κύριου σκοπού του συμβολαίου, ή παράλειψη αποκλειστικής θεραπείας ή τερματισμού του συμβολαίου.


ΔΙΕΠΩΝ ΝΟΜΟΣ / ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Όλες οι ιστοσελίδες της MTN και οι Υπηρεσίες της ελέγχονται, λειτουργούν και διοικούνται από την MTN. Η MTN δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα της MTN ή οποιεσδήποτε Υπηρεσίες της είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες για χρήση σε περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται και διέπονται από τους ισχύοντες νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να γίνεται αναφορά στη σύγκρουση τους με τις αρχές των νόμων. Σύμφωνα με την πιο κάτω παράγραφο περί Διαιτησίας και Ενεργειών κάθε μέρος αποδέχεται με την παρούσα να υποβάλει στη δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων και να παραμερίσει ενστάσεις οι οποίες αφορούν στη δικαιοδοσία άλλης χώρας. Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων του Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών δεν έχει ισχύ σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.


ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οποιαδήποτε αντιπαράθεση, απαίτηση, διαφορά που απορρέει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς την εφαρμογή, παραβίαση, επιβολή, ύπαρξη ή ισχύ των θεμάτων για τα οποία προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τα οποία δεν μπορούν να λυθούν κάτω από φιλικές συνθήκες, ακόμα και εάν ένα από τα μέρη δηλώσει ότι υπάρχει διαφορά («απαίτηση») θα παραπέμπεται σε και τελικά θα διευθετείται (κατ’εξαίρεση στα δικαστήρια) από ιδιωτική και εμπιστευτικά δεσμευμένη διαιτησία ενώπιον ενός διαιτητή στην Κύπρο στην Αγγλική γλώσσα που θα διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο. Ο διαιτητής θα είναι άτομο νομικά εκπαιδευμένο, το οποίο έχει πείρα στον τομέα της πληροφορικής και που είναι ανεξάρτητο με τα δύο μέρη. Τέτοια Απαίτηση θα διαιτητεύεται σε ατομική βάση, και δεν θα συνενώνεται με διαιτησία για απαίτηση, αντιπαράθεση ή διαφορά οποιουδήποτε άλλου μέρους. Ο χρήστης αποδέχεται να παραιτηθεί του δικαιώματος να ξεκινήσει ή συμμετέχει σε συλλογική αγωγή εναντίον μας σε σχέση με οποιανδήποτε Απαίτηση, και αποδέχεται να αποχωρήσει οικιοθελώς από συλλογικές διαδικασίες εναντίον μας. Παρά τα προαναφερθέντα, επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να επιδιώξουμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω προσωρινών μέτρων ή ισότιμων θεραπειών από τα δικαστήρια.


ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια της MTN, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να αναστείλει ή τερματίσει το λογαριασμό σας ή τη χρήση ή πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα της MTN ή των Υπηρεσιών της και να αφαιρέσει ή παραμερίσει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή περιεχόμενο που σχετίζεται με την ιστοσελίδα της MTN και των υπηρεσιών της (και τη χρήση σας αυτών) για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχόμενου, όπου η MTN πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Επίσης αποδέχεστε ότι η MTN δεν φέρει υποχρέωση σε σας ή άλλο άτομο ως αποτέλεσμα της λεγόμενης αναστολής ή τερματισμού. Εάν ο χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με την ιστοσελίδα της MTN ή τις Υπηρεσίες ή όρους, προϋποθέσεις, κανονισμούς, πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές ή πρακτικές της MTN λειτουργώντας την ιστοσελίδα της MTN ή τις Υπηρεσίες της, η μοναδική και αποκλειστική θεραπεία είναι να διακόψει τη χρήση της ιστοσελίδας της MTN ή των Υπηρεσιών της.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
Η συμφωνία αυτή είναι προσωπική και δεν δύναστε να παραχωρήσετε τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις σας σε άλλο άτομο. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της MTN και εσάς και αφορούν τη χρήση σας της ιστοσελίδας της MTN, των υπηρεσιών και του περιεχομένου και υπερισχύουν προηγούμενων συμφωνιών μεταξύ σας και της MTN σε σχέση με το θέμα αυτό. Η παράλειψη της MTN να επιμένει σε ή να επιβάλει αυστηρές εφαρμογές οποιουδήποτε δικαιώματος ή πρόνοιας αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα αποτελέσουν ή ερμηνευθούν ότι παραμερίζεται οποιοδήποτε δικαίωμα ή πρόνοια. Εάν κάποια πρόνοια ή μέρη της που περιέχονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις αποδειχθούν άκυρα ή χωρίς ισχύ ή άλλως πως δεν μπορούν να επιβληθούν από δικαστήριο ή αρμόδια δικαιοδοσία, τέτοια απόφαση δεν θα επηρεάσει τις υπόλοιπες πρόνοιες ή μέρη αυτών που περιέχονται στους όρους και προϋποθέσεις. Δεν θα γίνουν αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις εκτός μέσω αναθεωρημένης κοινοποίησης τους σ’ αυτή τη σελίδα ή εκτός εάν οριστεί διαφορετικά. Τα μέρη έχουν απαιτήσει ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και όλα τα έγγραφα που σχετίζονται θα συνταχθούν στην Αγγλική Γλώσσα.

 MTN Business Complete ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΠΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Η Υπηρεσία ΜΤΝ BUSINESS COMPLETE (εφεξής «Υπηρεσία») είναι ένας συνδυασμός τηλεπικοινωνιακών προϊόντων κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας συνδυάζοντας επιπλέον υπηρεσίες πληροφορικής τις οποίες δύναται να επιλέξει ο κάθε συνδρομητής. 

2. Η Υπηρεσία θα ισχύει από 4 Νοεμβρίου 2015.

3. Η νέα Υπηρεσία θα απευθύνεται μόνο σε Νομικά πρόσωπα (εφεξής «οι Συνδρομητές»)και θα παρέχεται αποκλειστικά με  24μηνη περίοδο συμβολαίου για το σύνολο των Υπηρεσιών.

4. Οι χρεώσεις που αφορούν κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο και σταθερή τηλεφωνία βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΜΤΝ. Οι χρεώσεις για κάθε Συνδρομητή αντιστοιχούν ανάλογα με το τηλεπικοινωνιακό προϊόν το οποίο έχει επιλέξει. 

 

5. Οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες πληροφορικής και υποστήριξης που δύνανται να επιλέξουν συμπληρωματικά των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών οι Συνδρομητές αποτυπώνονται στον πιο κάτω πίνακα. 

 

Υπηρεσία

Μηνιαία τιμή (συμπ. Φ.Π.Α)

Office 365 On the Web

5.71 €

Office 365 Hosted Exchange - Email

4.76 €

Office 365 Complete

13.09 €

Cloud Endpoint Protection (Panda)

1.79 €

Domain (Classic)

1.79 €

Business Support

0.00 €

Premium Support

11.89 €

 

 

6. Για την διακοπή της Υπηρεσίας πριν την περίοδο των 24 μηνών, οι Συνδρομητές υποχρεούται να καταβάλουν στην ΜΤΝ τέλη τερματισμού. Τα τέλη τερματισμού που αφορούν κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο και σταθερή τηλεφωνία βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΜΤΝ. Για την διακοπή των επιπλέον υπηρεσιών πληροφορικής, που έχει επιλέξει οι Συνδρομητές τα τέλη τερματισμού είναι το άθροισμα των υπολειπόμενων μηνιαίων παγίων. 

7. Οι Συνδρομητές, κατά τη διάρκεια του συμβολαίου τους, δύνανται να αναβαθμίσουν μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής που έχουν επιλέξει. Οι συνδρομητές δεν έχουν το δικαίωμα υποβάθμισης μέρους ή συνόλου της Υπηρεσιών. 

8. Οι Συνδρομητές στους οποίους ανήκει η διαδικτυακή διεύθυνση (domain name e.g. www.mtn.com), εκχωρούν στην ΜΤΝ Cyprus LTD δικαιώματα διαχειριστή. Η ΜΤΝ οφείλει να δίνει πρόσβαση στα εργαλεία διαχείρισης (π.χ. κονσόλα διαχείρισης) στον ιδιοκτήτη όποτε αυτός το αιτηθεί. 

9. Η ΜΤΝ δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή των υπηρεσιών πληροφορικής. 

10. Η ΜΤΝ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων παροχής της Υπηρεσίας.